• 1
 • 2
 • 3
Text Size

Brughoektumor Diagnose

Wanneer u op deze site terecht komt is zeer waarschijnlijk de diagnose brughoektumor al gesteld.

Het is van belang de diagnose in een vroeg stadium te stellen. Groei van de doorgaans goedaardige tumor kan extra zenuwbeschadiging betekenen, en een eventuele operatie kent bij een grotere tumor, meer risico's.

Hier de definitie zoals deze op de LUMC site staat:

Een brughoektumor is een goedaardige weefselgroei (gezwel) welke uitgaat van de zenuwschede van de achtste hersenzenuw (gehoor- en evenwichtszenuw). Een brughoektumor heet ook wel vestibularis schwannoom of acusticus neurinoom. 

De achtste hersenzenuw is opgebouwd uit twee zenuwgedeelten, waarvan de ene de hoorprikkels en de andere de evenwichtsinformatie naar de hersenen stuurt.. De zenuwen lopen door het rotsbeen via de inwendige gehoorgang, naar de hersenstam. De tumor ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang en groeit langzaam verder door de inwendige gehoorgang richting de hersenstam en de kleine hersenen. De hoek tussen de hersenstam en de kleine hersenen wordt wel de ‘brughoek’ genoemd. 

 • Over het algemeen langzame groei 1-4 mm per jaar (krimp, stilstand en snellere groei zijn echter ook mogelijk, groei verloopt niet rechtlijnig)
 • Na diagnose slechts groei bij ongeveer 35% binnen 5 jaar
 • Wanneer 5 jaar stabiel, dan zeer sporadisch daarna nog groei (minder dan 4%) 
 • Oorzaak is nog onbekend
 • Geen kanker
 • Niet dodelijk, kan echter wel levensbedreigend worden wanneer deze teveel druk gaat uitoefenen op de hersenstam
 • Niet erfelijk tenzij de BHT veroorzaakt wordt door Neurofibromatosis type 2
 • Over het algemeen wordt er gesproken over een kleine tumor bij <1,5 cm , middelgrote tumor 1,5 - 2,5 cm, en grote tumor >2,5 cm.

 

Er zijn enkele typische ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op een brughoektumor.

 • Enkelzijdig gehoorverlies (slechts in 1 - 2,5% van mensen met enkelzijdig gehoorverlies gaat het om een brughoektumor. Wanneer het gehoor nog goed is bij diagnose (spraak verstaan) blijft dit in 60% van de gevallen zo na 5 jaar observatie )
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Evenwichtsproblemen (gevoel van onzekerheid of draaisensatie)
 • Doof gevoel in het gelaat
 • Hoofdpijn (hierover verschillen artsen in mening, echter brughoektumor lotgenoten hebben het hier vaak over en ook onderzoeksresultaten steunen dit)
 • Vol gevoel in het aangetaste oor
 • Smaakverlies

 

Heeft u enkele van deze verschijnselen dan is er maar een kleine kans dat u ook daadwerkelijk een brughoektumor heeft. In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 160 - 400 nieuwe gevallen ontdekt.. (De aantallen nemen wel toe, dit heeft te maken met de toename van het aantal MRI scans, waarbij nu af en toe toevallig brughoektumoren worden ontdekt, welke eerder niet werden ontdekt en geen klachten gaven.) Van alle brughoektumoren hoeft bij ongeveer de helft slechts ingegrepen te worden middels bestraling of opereren. De enige reden om in te grijpen is het in de toekomst voorkomen van een levensbedreigende situatie ten gevolge van uitbreiding van de tumor met druk op de hersenstam.

Bestaande klachten kunnen soms wel en soms niet verdwijnen.

Wanneer de KNO arts vermoedt dat u wellicht een kans op een brughoektumor heeft wordt er aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek kan bestaan uit;

Audiologische onderzoek

 • Toon en spraak audiogram
 • Elektrische hoortest (BERA)
 • Tympanometrie (beweeglijkheid van het trommelvlies)

Vestibulair onderzoek

 • Frenzelbril
 • Elektronystagmografie, calorisch nystagmus (koud en warm water in oor) 
 • Draaistoel onderzoek

Bovenstaande onderzoeken worden vaak niet allemaal uitgevoerd en gaat men alvast over tot het beeldvormend onderzoek i.v.m. sterke aanwijzingen dat het eventueel om een brughoektumor gaat.

Beeldvormend onderzoek

 • MRI (vraag hierbij direct om een kopie i.v.m. second opinion)
 • CT scan

 

Na de MRI is de brughoektumor duidelijk in beeld gebracht en men heeft dan een sterk vermoeden dat het om een brughoektumor gaat, echter 100% zekerheid zou slechts een biopsie geven, dit is echter niet te realiseren. Na een operatie is er 100% zekerheid over de aard van de tumor.

Hier een uitgebreide uitleg over de brughoektumor door de arts welke mij ook heeft behandeld, Dr.van der Mey. Bron youtube en LUMC.

Tevens een korte uitleg met gebruik van een 3D model van het oor, wederom Dr. A.G.L. van der Mey LUMC.

Brughoektumor Informatie

 • All
 • Na
 • Tijdens
 • Vooraf
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Diagnose

  Wanneer u op deze site terecht komt is zeer waarschijnlijk de diagnose brughoektumor al gesteld. Het is van belang de
  • Vooraf
 • Behandelingen

  Nadat de diagnose brughoektumor is gesteld zijn er vier mogelijke behandelplannen. Wait & Scan Bestraling Operatie Combinatie, operatie gevolgd door
  • Tijdens
  • Vooraf
 • Resultaten

  Nadat u hebt kunnen lezen wat de verschillende behandelmethodes zijn, wilt u natuurlijk weten wat u daarna als resultaat mag
  • Na
  • Tijdens
 • Keuze maken

  Nadat U bent bekomen van de schrik, informatie heeft gevonden over de verschillende behandelingen en de resultaten, zult u zich
  • Vooraf
 • Begeleiding & Nazorg

  Wat vaak terugkomt wanneer je spreekt met lotgenoten, of fora er op naleest, is dat de begeleiding en nazorg na
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf
 • BHT & Werk

  Begrip Niemand ziet van buiten af dat u een brughoektumor heeft, en ook wanneer u er eenmaal vanaf geholpen bent
  • Na
  • Vooraf
 • Lotgenoten

  Het kan een grote steun zijn om te weten dat u niet de enige bent met een brughoektumor, er zijn
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf
 • Vragen & Antwoorden

  FAQ. Er is hier een begin gemaakt om een FAQ op te stellen, deze is nog in ontwikkeling, veel vragen
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf