• 1
 • 2
 • 3
Text Size

Brughoektumor en Werk

Begrip

Niemand ziet van buiten af dat u een brughoektumor heeft, en ook wanneer u er eenmaal vanaf geholpen bent zal bijna niemand dit aan u zien. Men snapt niet waarom u misschien wat stiller bent, terug getrokken bent of welk ander gedrag dan gebruikelijk u ook vertoont.

Het is ook niet ongebruikelijk dat men meer op u let na een behandeling, immers men heeft toch vaak het gevoel dat iemand die aan zijn "hersenen" is geopereerd, wellicht enorm verandert. Dit beeld klopt uiteraard niet, u wordt immers niet aan uw hersenen geopereerd, echter voor een buitenstaander is dit niet altijd duidelijk.

Toch heeft u zelf wel uw beperkingen, na constatering is er allereerst de psychische druk die u moe, kribbig, ongerust enz. enz. kan maken. Na een behandeling heeft u wellicht nog slechts gehoor aan één zijde, uw energie kan beperkt zijn, duizeligheid, enz. enz.
Verder heeft een ingrijpende gebeurtenis als deze ook regelmatig invloed op hoe u in het leven staat. Dit is helemaal geen probleem, echter voor een ander is dit soms moeilijk in te schatten.

Om begrip te vragen voor deze zaken is het verstandig in een vroeg stadium uw leidinggevende en collegae van uw probleem op de hoogte te brengen. Geef inzicht in wat dit voor u betekent, zodat men meer begrip kan opbrengen.
Wellicht kunt u de link naar deze site sturen, zodat wanneer men er meer van wilt weten dit makkelijk kan vinden. Of mensen ook daadwerkelijk zo ver gaan om informatie te zoeken over uw probleem, is vaak een illusie, maar het is uiteindelijk in uw belang om toch begrip te kweken.

 

Enkele beperkingen welke een slechthorende kan ervaren

 • het horen van geluid
 • herkennen en onderscheiden van geluid
 • spraakverstaan
 • lokaliseren van geluid
 • (over)gevoeligheid voor harde geluiden
 • tinitus
 • vermoeidheid vanwege inspanning om toch goed te verstaan

Door te proberen te compenseren en toch bv. vergaderingen e.d. met extra concentratie te volgen, zal dat door deze extra inspanning erg vermoeiend zijn. Slechthorende mensen hebben na 4 uur luisteren evenveel energie verbruikt als een goed horende, in 8 uur.

 

Consequenties voor uw werk

Vraagt u zich af of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De specialist kan informatie over de ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijk) beperkingen heeft en zo ja, welke.
Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling.
Afspraken over uw werk zullen vaak soepeler verlopen als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt. U kunt een gesprek voeren met uw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienst van het bedrijf of de organisatie waar u werkt. Bij de arbodienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken. Dit spreekuur kunt u ook bezoeken als u niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en wat deze zijn.

Er zijn ook functies waarbij het gehoor van doorslaggevend belang is, ga alvast in een vroeg stadium op zoek naar wat de impact van verlies van één oorfunctie, voor uw functie betekend.
Wellicht is er voor uw functie beschreven aan welke lichamelijke eisen u dient te voldoen, en vaak zijn daar dan ook weer uitzonderingen op beschreven. 
Uw kunt ook nadenken over hulpmiddelen welke u nodig zou kunnen hebben om uw functie te blijven uitoefenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan handsfree telefoons, zodat wanneer u telefoneert, nog steeds de andere geluiden om u heen kunt horen. Of wellicht visuele signalen waar normaal geluid signalen worden gebruikt.
Ook hier geldt weer, overleg met uw werkgever, zodat men weet wat u nodig hebt.

Het GGMD voor doven en slechthorenden kan hier ook hulp bij bieden, bv. middels de inzet van een loopbaanbegeleider, deze zal d.m.v. rechtstreeks contact met uw werkgever en collegae, de communicatie op de werkvloer proberen te verbeteren. Verder kunnen zij een werkplekonderzoek verrichten om te zien of er zaken zijn welke voor u, het werk kunnen verlichten. Dit is uiteraard niet voor elke functie noodzakelijk, voor bepaalde functies hoeft een verminderd gehoor geen enkel probleem te zijn, voor andere echter zeer duidelijk wel.

Zie daarvoor en andere hulp welke deze instantie kan dienen de GGMD site.

Als u pas na geruime tijd weer aan het werk kan vindt u hier op de site "blik op werk" uw weg. Of kijk eens op Klinktprima met tips voor slechthorende werkzoekenden. Verder onder bronnen - werk , nog enkele prima sites om hier uw weg in te vinden.

 

Afspraken


Maak duidelijke afspraken over wat u van uw werkgever verwacht en wat zij van u mogen verwachten. Leg deze vast op papier.

 • Vaak is het prettiger pauzes alleen door te brengen om zo uw rust te nemen, leg uit waarom u dit nu zo doet, zodat men hier begrip voor kan opbrengen.
 • Wanneer u geen fulltime werk heeft of meer kan opbrengen, is het wellicht verstandig de dagen dat u werkt te spreiden over de week, zodat u tussendoor weer uw energie kan opbouwen.
 • Maak afspraken over hoe u weer fulltime terug wilt komen in uw baan. Evalueer de afspraken wekelijks en stuur deze bij wanneer noodzakelijk. 

 

Uiteindelijk kunt u meestal weer normaal terug keren in het werk, waarbij het uiteraard verstandig is dit rustig op te bouwen. Luister naar uw lichaam en neem rust wanneer U dit nodig heeft. Hierdoor herstelt u het voorspoedigst.

Hier vind u een samenvatting ven een onderzoek naar vermoeidheid onder werkenden met een gehoorbeperking, wellicht ook handig om begrip te krijgen voor uw situatie. Het complete onderzoek kunt hier vinden.

Onder bronnen verder nog enkele artikelen over slechthorende medewerkers, en wat dit betekend voor u en uw werkgever. De bronnen worden regelmatig aangevuld, mocht u suggesties hebben dan hoor ik dat graag.

 

Hier een citaat met enkele tips uit het boek "Gehoord worden - omgaan met slechthorendheid":

Als leidinggevende en als collega kun je op de volgende manieren rekening houden met een collega die slecht hoort:

-       Zorg als manager in samenwerking met je slechthorende werknemer dat de werkomstandigheden optimaal zijn. Soms volstaan het gebruik van goede hoortoestellen en duidelijk en rustig spreken. Is er meer nodig, dan kun je denken aan technische aanpassingen (versterker voor de telefoon, ringleiding voor werkoverleggen, gehoorbescherming), aanpassingen in de ruimte (dempend materiaal in vergaderruimtes, zoals gordijnen en vloerbedekking), persoonlijke aanpassingen (een tolk bij vergaderingen, spreiding van overleggen over de week), en waar nodig uitleg aan collega’s over slechthorendheid. Zorg dat iedereen daarbij actief betrokken is, in de eerste plaats de slechthorende werknemer zelf.

-       Afwisseling van werkzaamheden die je werknemer veel energie vragen met bezigheden die minder inspanning vergen, levert rendement op. Dat kan ook gelden voor een vrije dag midden in de week of voor meerdere korte pauzes in plaats van één lange lunchpauze.

-       Samen denken in oplossingen en aanpassingen voorkomt vermoeidheidsproblemen en ziekteverzuim. Heb oog voor iemands capaciteiten en kwaliteiten, en maak hier gebruik van. Dit leidt tot optimale prestaties.

-       Zorg bij een vergadering dat van tevoren de onderwerpen en agenda bekend zijn bij de slechthorende.

-       Als iemand niet goed hoort, krijgt hij minder vanzelfsprekend informatie mee. Dat betreft niet alleen informatie die gericht is op het werk, maar ook onderwerpen waarover tussendoor, op de gang of tijdens pauzes gepraat wordt. Praat je slechthorende collega op tijd bij, of haal hem bij het gesprek. Sluit hij later aan, leg dan even uit waar het gesprek over gaat.

-       Ga bij teambuildingactiviteiten en bedrijfsuitjes van tevoren na of deze ook geschikt en leuk zijn voor een slechthorende collega, zodat hij zich ook dáárbij volledig betrokken voelt. Meer info, tips en ervaringsverhalen m.b.t. slechthorendheid: http://www.bol.com/nl/p/gehoord-worden-omgaan-met-slechthorendheid/9200000011221483/

Brughoektumor Informatie

 • All
 • Na
 • Tijdens
 • Vooraf
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Diagnose

  Wanneer u op deze site terecht komt is zeer waarschijnlijk de diagnose brughoektumor al gesteld. Het is van belang de
  • Vooraf
 • Behandelingen

  Nadat de diagnose brughoektumor is gesteld zijn er vier mogelijke behandelplannen. Wait & Scan Bestraling Operatie Combinatie, operatie gevolgd door
  • Tijdens
  • Vooraf
 • Resultaten

  Nadat u hebt kunnen lezen wat de verschillende behandelmethodes zijn, wilt u natuurlijk weten wat u daarna als resultaat mag
  • Na
  • Tijdens
 • Keuze maken

  Nadat U bent bekomen van de schrik, informatie heeft gevonden over de verschillende behandelingen en de resultaten, zult u zich
  • Vooraf
 • Begeleiding & Nazorg

  Wat vaak terugkomt wanneer je spreekt met lotgenoten, of fora er op naleest, is dat de begeleiding en nazorg na
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf
 • BHT & Werk

  Begrip Niemand ziet van buiten af dat u een brughoektumor heeft, en ook wanneer u er eenmaal vanaf geholpen bent
  • Na
  • Vooraf
 • Lotgenoten

  Het kan een grote steun zijn om te weten dat u niet de enige bent met een brughoektumor, er zijn
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf
 • Vragen & Antwoorden

  FAQ. Er is hier een begin gemaakt om een FAQ op te stellen, deze is nog in ontwikkeling, veel vragen
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf

Volg BHT informatie op Twitter

twitter
Brughoektumor @bhtinformatie
bhtinformatie Vestibular Schwannomas: Do Linear and Volumetric Parameters... : Otology & Neurotology https://t.co/P3M1Y0G52U
aug 13 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Geluidsoverlast in de kantoortuin - Doof.nl - slechthorend, doof, https://t.co/cHYmJTSdPE
aug 11 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Schrijf je in voor de SponsOORloop 2016! - Doof.nl - slechthorend, doof, #brughoektumor https://t.co/gRYOg2tfZM
juli 29 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Dankbaar voor mijn brughoektumor (vervolg) https://t.co/yfRk66M4Ip
juli 29 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Groei snelheid #brughoektumor - Journal of Clinical Neuroscience https://t.co/rztbxcxEy0
juli 22 • reply • retweet • favorite